แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ และแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558

การแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ในวันที่  16-18 พฤษภาคม 2558

แนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แขวงรามอินทรา (วัดคลองครุ) กรุงเทพมหานคร

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แขวงรามอินทรา (วัดคลองครุ) กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางกอกเอ็น.เอ. เมืองทองธานี

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนบางกอกเอ็น.เอ. เมืองทองธานี
ในวันที่  28 เมษายน 2558

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 24 เมษายน 2558

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ในวันที่  19 – 23 มกราคม 2558

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ
ให้บริการแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
ในวันที่  15 มกราคม 2558